Nyttige lenker og dokumenter

Nyttige lenker for deg som skal flytte

Når du skal flytte innenlands eller til og fra utlandet er det viktig å melde adresseendringer til forskjellige instanser. Flytter du til Norge er det også viktig å papirer verd. flyttegodset klart ved inntolling. Vi har derfor samlet en del nyttige linker for deg her på denne siden om disse temaene.

Skatteetaten - Folkeregisteret Posten Norge Tollvesenet

Flytting i Norge -
adresseendring til Folkeregisteret

Flytting fra Norge -
adresseendring til Folkeregisteret

Postens flyttetjenester -
adresseendring, oppbevaring av post m.m.

Flytting til Norge -
info. fra Tollvesenet om innførsel av flyttegods

 

Nyttige dokumenter

Bilfraktbrev med lasteliste  Bilfraktbrev med lasteliste

Erklæring for innførsel av flyttegods (RD0030)  Erklæring for innførsel av flyttegods (RD0030)